รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
เลขที่ 151 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม   ตำบลทุ่งคา  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100
เบอร์โทรศัพท์ 077554111
Email : thungka.p@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :