โรงเรียนคุณธรรม สพฐ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ

 
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร

ได้รับรางวัล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว