ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง แก้ไขการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร จึงกำหนดรายละเอียดในการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยระบบออนไลน์ ดังนี้
          การดำเนินการรับนักเรียน
                     1. สมัครเรียนระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีช่องทางการรับสมัครดังนี้
                               1.1 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไชต์ www.thungka.ac.th

                               1.2 สมัครผ่านไปรษณีย์ ผู้สมัคร สามารถดาวน์ใบสมัครได้ที่  http://gg.gg/p3hpv

 และส่งหลักฐานการสมัครมาที่ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เลขที่ 151 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86100
                     2. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อได้ที่
                               2.1 เพจ Facebook : โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร จังหวัดชุมพร
                               2.2 Line : @612wnwqe
                               2.3 หมายเลขโทรศัพท์
                                         - 077 - 554111       โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
                                         - 089 - 9092043     นายพะเนิน อุชุภาพ          ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                         - 080 - 7182203      นางประเกียรติ สว่างวงศ์
                                         - 081 - 9702829      นางประทุมวรรณ อิศเรนทร์
                                         - 095 - 7728833      นางกมลวรรณ ปานเมือง
                                         - 094 - 4842005      นายชาญณรงค์ หนูบำรุง
                     3. ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านเว็บไชต์ www.thungka.ac.th และ เพจ Facebook : โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร จังหวัดชุมพร
(หมายเหตุ : การดำเนินการจัดชั้น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
                     4. มอบตัวนักเรียน
                               - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
                               - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4              วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 233 ครั้ง