ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร จึงกำหนดรายละเอียดในการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยระบบออนไลน์ ดังนี้
          การดำเนินการรับนักเรียน
                     1. สมัครเรียนระหว่างวันนี้ – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีช่องทางการรับสมัครดังนี้
                               1.1 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไชต์ www.thungka.ac.th

                               1.2 สมัครผ่านไปรษณีย์ ผู้สมัคร สามารถดาวน์ใบสมัครได้ที่  http://gg.gg/p3hpv

 และส่งหลักฐานการสมัครมาที่ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เลขที่ 151 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86100
                     2. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อได้ที่
                               2.1 เพจ Facebook : โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร จังหวัดชุมพร
                               2.2 Line : @612wnwqe
                               2.3 หมายเลขโทรศัพท์
                                         - 077 - 554111       โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
                                         - 089 - 9092043     นายพะเนิน อุชุภาพ          ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                         - 080 - 7182203      นางประเกียรติ สว่างวงศ์
                                         - 081 - 9702829      นางประทุมวรรณ อิศเรนทร์
                                         - 095 - 7728833      นางกมลวรรณ ปานเมือง
                                         - 094 - 4842005      นายชาญณรงค์ หนูบำรุง
                     3. ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไชต์ www.thungka.ac.th และ เพจ Facebook : โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร จังหวัดชุมพร
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 102 ครั้ง