ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบ Online

โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารจึงขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On Hand ทุกระดับชั้น จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19 สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 81 ครั้ง