ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร

เรื่อง รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 43 คน แยกเป็น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 26 คน 

แยกเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 16 คน 

และแผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป จำนวน 10 คน 

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565,13:43   อ่าน 438 ครั้ง