ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินอาการเสี่ยง ไทยเซฟไทย กรมอนามัย
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
แผนเผชิญเหตุ รองรับสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขยายเวลาจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบ Online
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง แก้ไขการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ขอความร่วมมืองดใช้สถานที่ราชการ
มาตราการป้องกัน COVID ของโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
แผนมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน
ประกาศเรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดำเนิ
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง การเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ
เยี่ยมบ้านนักเรียน
มอบกล่องดิจิทัลทีวีให้กับนักเรียน
การมอบทุนเสมอภาค
การอบรมครู
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันเเม่แห่งชาติ 2563
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการ COVID-19
โครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563