ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 190) 24 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (อ่าน 438) 15 มี.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน และการสอบวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 298) 20 ก.พ. 65
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 1145) 10 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งเเต่วันที่ 17 มกราคม 2565 (อ่าน 1034) 12 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 (อ่าน 1371) 10 ม.ค. 65
ขอเเสดงความยินดีกับ ผอ.พะเนิน อุชุภาพ (อ่าน 199) 08 ธ.ค. 64
ประเมินอาการเสี่ยง ไทยเซฟไทย กรมอนามัย (อ่าน 7) 26 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 257) 30 ต.ค. 64
แผนเผชิญเหตุ รองรับสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 29) 09 ก.ค. 64
ขยายเวลาจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบ Online (อ่าน 309) 29 มิ.ย. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (อ่าน 285) 22 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 365) 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง แก้ไขการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 381) 19 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 369) 01 เม.ย. 64
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ขอความร่วมมืองดใช้สถานที่ราชการ (อ่าน 415) 08 ม.ค. 64
มาตราการป้องกัน COVID ของโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร (อ่าน 358) 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 322) 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 319) 03 ม.ค. 64
แผนมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน (อ่าน 336) 28 ธ.ค. 63
ประกาศเรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดำเนิ (อ่าน 313) 28 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง การเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ (อ่าน 207) 26 ธ.ค. 63
เยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 326) 09 ก.ย. 63
มอบกล่องดิจิทัลทีวีให้กับนักเรียน (อ่าน 349) 09 ก.ย. 63
การมอบทุนเสมอภาค (อ่าน 340) 09 ก.ย. 63
การอบรมครู (อ่าน 314) 09 ก.ย. 63
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 360) 09 ก.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 309) 09 ก.ย. 63
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 315) 09 ก.ย. 63
กิจกรรมวันเเม่แห่งชาติ 2563 (อ่าน 318) 09 ก.ย. 63
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการ COVID-19 (อ่าน 323) 09 ก.ย. 63
โครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 343) 09 ก.ย. 63
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (อ่าน 189) 09 ก.ย. 63
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 210) 09 ก.ย. 63