กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศุภวุฒิ ธรรมวุฒิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0824114265
อีเมล์ : artthammawut@gmail.com