กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศุภวุฒิ ธรรมวุฒิ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0824114265
อีเมล์ : artthammawut@gmail.com