กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายมรุติ์ ปลัดกอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0865953621
อีเมล์ : Marut.srp2@gmail.com

นางสาวชไมพร ฤาชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0635932718
อีเมล์ : luechaichompoo@gmail.com

นางสาวปวีณ์ธิดา แพนุ้ย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0619861552
อีเมล์ : pavitida.apple2019@icloud.com