กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชาญณรงค์ หนูบำรุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0944842005
อีเมล์ : doramonzaza12660@gmail.com

นายจตุพร จุ้ยนคร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0935841269
อีเมล์ : zeeroonelove@gmail.com