กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรวิภา พรหมขุนทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกรองกาญจน์ ไทยนุกูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0826494555
อีเมล์ : krongkantghai@gmail.com